GoTo Naverne-CUK.dk

CUK ønsker tillykke med jubilæet til


CUK ønsker tillykke med jubilæet til
Hans Madsen (Calgary) 60 år den 01-06-2020

En epoke indenfor SCUK er snart et overstået kapitel

01-01-1993  25 Års jubilæum 01-01-2018

Frode Zachariassen

En epoke indenfor SCUK er snart et overstået kapitel. Her er der ikke tale om foreningen, men vores hovedkasserer, der har valgt ikke at modtage genvalg, på det kommende Delegeretmøde i maj måned i Aalborg.

Der er vist ingen i CUK, både de ” ny indmeldte ” og ” de lidt ældre i gårde ” der ikke kender Frode. Han har i de 25 år, han har varetaget CUK’s regnskab, haft kontakt med medlemmerne på den ene eller anden måde. Der er mange, som kan nikke genkendende til Frodes hjælpsomhed, uanset om det var weekend, eller måske efter spisetid om aftenen. Der er sikkert ikke mange, som i tidens løb har siddet som bestyrelsesmedlem i en CUK-forening, der kan sige sig fri for, at have glemt noget, som de vidste Frode kunne hjælpe med, lige har ringet eller mailet, når det var ” lige op over ”

Frode havde igennem årene, først som kasserer i CUK i København, og fra den 01. Januar 1993 som hovedkasserer, oparbejdet en viden om medlemmerne, og ikke mindst CUK’s historik. Frode har igennem alle årene været primus motor i mange projekter, der omfattede CUK’s fremtid. Nogle har taget længere tid end andre, nogle er blevet fravalgt til et senere brug. Men fælles for dem alle er, at de bærer tydeligt præg af, hvor meget CUK betyder for Frode.

I gennem de 25 år der er gået, har Frodes hustru Nancy udvist en støtte og tålmodighed i det arbejde der til tider krævede, at Frode måtte ændre på dagligdagens gøremål sammen med Nancy. Når Frode efter pinsestævnet i Aalborg, har overdraget CUK’s regnskab og hvad der dertil hører, vil han i den efterfølgende tid, være til rådighed med råd og vejledning til hans efterfølger.

En kendt sanger har udtrykt sig på denne måde ” Tak er kun et fattigt ord ” men ikke desto mindre tager jeg ikke munden for fuld, når jeg på hele CUK’s vegne bruger det, for at tilkendegive vores anerkendelse og respekt for det arbejde, som du igennem 25 år med akkuratesse og punktlighed har udført som hovedkasserer.

På hele CUK’s vegne, skal der endnu en gang lyde: ” Tak er kun et fattigt ord ”

På hele CUK’s vegne
Med kno
Kaj Jepsen
Formand CUK. 


D. 21-2-2018 Naverne Borås (Naverforening) 65 år