GoTo Naverne-CUK.dk

HB-Hovedbestyrelsen

Naverne CUK
Hovedbestyrelsen

Formand:
Per Hemmingsen
Eskimovej 26
7100 Vejle
Mobil: 28 49 94 29
E-mail: hemmingsenpb@hotmail.com

Næstformand:
Johnny Håkansson

Pålsbodagränd 11, 2.tr.
S-124 75 Bandhagen, Sverige
Mobil: +46-(0)70 61 67 486
E-mail: johnny.hakansson@unionen.se

Hovedkasserer:
Jan-Erik Johansen

Kirkevej 9
4520 Svinninge
Mobil: 71 78 07 59
E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com

Sekretær:
Ole Michael Strange
Svalevænget 14
8330 Beder
Mobil 50 71 08 00
E-mail: olemichael@outlook.dk

Redaktør og udsender DfS:
Hans Emborg
Højtoft 8,
Grejsdalen
7100 Vejle
Mobil 27 84 90 09
E-mail: dfs.cuk@gmail.com

Hjælperedaktør:
Ole Michael Strange
Svalevænget 14
8330 Beder
Mobil 50 71 08 00
E-mail: olemichael@outlook.dk

Bilagskontrollanter:
Otto Westergaard (valgt 2021)
Århusvej 4 C
8362 Hørning
Mobil: 20 97 18 44
E-mail: eowestergaard@gmail.com

Finn C. Pedersen (valgt 2022)
Morbærvænget 13
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf: 55 54 66 97
Mobil: 40 13 66 97
E-mail: finncp@stofanet.dk

Bilagskontrollantsuppleant:
Ove Graae
Eskadronsvej 11.1. Lej 217
4700 Næstved
Mobil: 20 86 39 31
E-mail: ovegraae@gmail.com

Kontakt person til CCEG:
Christian Riedel
Ringweg 4
D-25917 Achtrup
Tlf. +45 71 35 96 98
ch-riedel@outlook.dk

Suppleant, valgt i 2021:
Karl Jensen

Bygmarken 5
3540 Lynge
Tlf. Privat, 48 18 80 10
Mobil. 21 15 53 83

Suppleant, valgt i 2022:
Christian Riedel
Ringweg 4
D-25917 Agtrup
Mobil: +45 71 35 96 98
ch-riedel@outlook.dk
 
Arkivforvalter:
Elo Bjerking
Skovparken 34, 8450 Hammel
Tlf: 55 73 56 15
Mobil: 23 81 09 05
E-mail: amelo@webspeed.dk


HB-kontakt til foreningerne:

Calgary, Herning, Kolding, Los Angeles, Odense, Silkeborg, Sønderborg, Thorshavn, Vejle, Zürich
Per Hemmingsen og Hans Emborg

Frederikssund, Hillerød, Holbæk, København, Nakskov, Nysted, Næstved, Slagelse
Jan-Erik Johansen

Aalborg, Borås, Randers, Samsø, Stockholm, Århus
Ole Michael Strange


Opdateret 4/9 2022

olemichael@outlook.dk

Tekst om medlemstal

Bragt i Svenden marts 2022

Læs som PDF (klik på linket)

Antal Navermedlemmer 2011-2021
Aldersfordeling pr. 31/12 2021


Kontakt til foreningerne:

Kontakt til foreningerne