GoTo Naverne-CUK.dk

Historie

Lidt historie om naverne i Hillerød

Den 19 Marts 1937 samledes en flok af Navere på Hotel Kronprinseni Hillerød.
På initiativ af typograf Waldemar Petersen og bogtrykker Kai Fønss Bach oprettede man en Hillerød afdeling af Naverorganisationen C. U. K.
 
På første mødeaften mødte 9 interesserede op og melde sig ind. Af kendte borgere i Hillerød mødte bla. Banehåndværker Frederik Petersen samt arkitekt Gunnar Petersens far. Bestyrelsen kom til at bestå af Waldemar Petersen (formand) samt Stolemager Aage Hansen (kasserer) og Kai Fønss Bach (sekretær).
 
Håndværkernes rejsefond (under C.U.K.) blev startet d. 15 August 1937 med deltagelse af Hillerød Naverne ved Waldemar Petersen, Kai Fønss Bach samt Karl Olsen der senere rejste til Venezuela.
 
I Marts 1946 oprettede man en byggefond med 1000 kr. i startkapital, medlemmerne kunde så købe et andelsbrev a. 100 kr. og dermed støtte fonden.
 
Hulen (sådan kalder man Navernes mødelokale) blev indrettet på Slotskroen hvor værtinden fru. Anna Hansen blev vores Hulemor. På Hotel Leidersdorf eller på Slotskroen afholdt man med stor succes i de første år, juletræsfester for foreningens medlemmer med børn.
 
Efter ca. 12 år blev hulen på Slotskroen for lille og 6 August 1949 blev hulen flyttet til Central-hotellet og selve flytningen blev en celeber Hillerød begivenhed med optog gennem Slotsgade af næsten alle medlemmer samt en stor skare Hillerød-borgere som så vor formand Waldemar Petersen blive båret i guldstol som en anden kejser.
 
Centralhotellet blev solgt i Oktober 1952 og en tid måtte møderne holdes forskellige steder på skift hos medlemmer. I efteråret 1952 lykkedes det (ved et såkaldt røverkøb) at købe eget hus på Slangerupgade 38 der foruden hulen rummede 2 lejligheder. Hulen blev indviet d. 9 Oktober 1954 med påfølgende fællesspisning på hotel Leidersdorf. D. 16 Marts 1957 afholdtes Faneindvielse sammen med 20 års Stiftelsesfest. Fanen var fremstillet hos J. Monrad, fra København. Af senere huler kan nævnes: 1970 hos medl. Albert Staude, 1973 hos Gunnar Petersen Helsevej 7, Sandviggårdsvej/ i kælderen, Nordre banevej 1 sal., Fritidshuset, Skansevej hos bedemanden, Frederiksværkgade hos Machowitz, Sophienborg, TIB– Nordre jernbanevej.
 
Vor nuværende hule, her i kulturværkstedet Christiansgade 1 blev indrettet med nye udstillingsskabe fremstillet af vor tidligere kasserer Erland Nielsen, malet af vor næstformand og monteret af vor formand + kasserer + sekretær + revisor 1
 
Hulen blev indviet i April 2006 ved en stor reception i hulen med mange gæster fra andre naverforeninger, folk fra kommunen, mange af vore egne medlemmer samt 8 Navere i fuld uniform fra Tyskland. Alt i alt en rigtig fin reception med ca. 60 deltagere.
 
Den 31. marts 2007 fejrede vi klubbens 70 års jubilæum med en fest med 50 deltagere. Fin Alfred spillede og sang, og sang for til mange naversange.
Hillerød Naverforening består i dag af ca. 30 Navere samt 8 Navervenner og vi håber at alle også i fremtiden vil støtte op om vor forening.

Gå tilbage til Danmark

To top