GoTo Naverne-CUK.dk

Historie

Søndag den 22. november 1942, midt under 2. verdenskrig, som med udgangsforbud, spærretid, mørklægning og et utal af andre restriktioner, ikke gjorde det særlig nemt at samles, lykkedes det alligevel ved hjælp af mund til mund-metoden, at samle ca. 25 mand i det daværende Hotel "Casino" til stiftelsesmøde af Naverforeningen i Slagelse.
 
Snedkermester Viggo Olsen, som var medlem i Roskilde, var den egentlige initiativtager. Han bød velkommen, hvorefter Valdemar Poulsen, fra Hillerød gjorde rede for CUK´s arbejde blandt de rejsende svende. Snedkermester Finniche foreslog, at man nedsatte et udvalg som kom til at bestå af følgende:
 
Tømrer, Eluf Nielsen, formand.
Snedkermester, Viggo Olsen, kasserer.
Holger Lomholdt, Skælskør, næstformand.
Maler, Robert Jørgensen, sekretær.
Malermester, Aage Beck, lokaleinspektør.
 
På et møde i "Casino" den 17. januar 1943 enedes man om, at det bestående udvalg fra denne dato, var at betragte som ansvarlig bestyrelse.
 
Lørdag den 6. februar 1943 afholdt man det første egentlige Hulemøde på Landmandshotellet, hvor diverse love og paragraffer blev fastlagt.
Kontingentet blev samtidig hævet fra 25 øre til 30 øre om ugen.
 
At der var god gang i den nystartede Slagelse forening fremgår tydeligt af, at man allerede søndag den 13. juni 1943, blev udset til at afholde det 13. sjællandske Naverstævne, af hovedbestyrelsen.
 
Det blev så vellykket, at man blev overladt at afholde det 16. sjællandske Naverstævne, den 13. juni 1948 i "Casino".
 
Skulle dette have givet interesse for at høre mere om Slagelse Naverforening, står vi meget gerne til rådighed. Henvendelse kan ske til formanden eller kassemesteren.
 
Med kno i bordet

Formand:
Erik Hjorth Andersen
Tlf. 23 34 35 96
Mail: eha@gladeliv.dk

Kassemester:
Ejner Petersen
Mail: ejnere@gmail.com

Best.medl:
Hans Frederiksen
Tlf.     58 85 82 08
Mobil. 24 47 29 58

Gå tilbage til Danmark

To top