GoTo Naverne-CUK.dk

Gå til: Nyt i Århus - Kontakt - Aktiviteter - Fotoalbum - Historie

Historie

Århus Naverne
Starten på Naverforening i Århus

 
I Oktober 1913 mente nogle hjemvendte håndværksvende, at de burde oprette en forening under C.U.K.'s, ”Central Understøttelses Kasse for Skandinavien”. Det var en meget vanskelig opgave, for svendene rejste meget rundt i og uden for Europa, alene det med at få samlet en bestyrelse var en vanskelig sag.
 
Den første formand der blev valgt hed Henrik Mikkelsen men allerede den 15. januar 1914 hed han Joh. Steensen, og den 27. november valgtes Snedker Willy Elikofer. Denne mand har betydet meget for foreningen op gennem tiden, efter han kom fra sine rejser, startede han et møbelfirma her i Århus og var medlem af vores forening i mere end 50 år.
 
Nu kom den første verdens krig, så kunne svendene ikke komme ud og mange svende i udlandet, kunne ikke komme hjem, men for de mange der var hjemme blev Naverforeningen et samlings sted i deres tilværelse, her kunde de opfriske gamle minder fra deres rejse år, men tillige et bindeled mellem gamle kammerater. Samtidig bidrog man ved sit kontingent, til at yde en økonomisk hjælp til de farende svende.
 
Den 13. april 1918 er medlemstallet oppe på 135, 11 af disse var blevet selvstændige. Året efter var medlemstallet på 216 og da var 16 selvstændige. Nu da krigen holdt op gik mange af svendene igen på valsen, ud i verden for at dygtiggøre sig og medlemstallet faldt.
 
Det var jo sådan, at C.U.K havde foreninger i mange tyske byer og der gik den rejsende svend hen, for at være sammen med landsmænd og få lidt penge til forplejning, for det var også svært den gang, at få arbejde ude omkring. Men den danske håndværker var vel set de fleste steder i udlandet og det kom han til gode, for arbejde skulle han have, for at dygtiggøre sig.
 
Når han så kom hjem, skulle han i hulen, for at mødes med gamle kammerater og fortælle om sit rejseliv, Hulen er ”Navernes klublokale”, det kunne være et hjørne på et hotel, restauration eller en kro, der skulle gå mange år før svendene kunne sætte foden under eget bord, det fik vi først i 1970, hvor vi har fået vores egen lokale i Orla Lehmanns Allé her i Århus C.
 
Her samles vi stadig, for at fortælle om hvor vi har været, om de oplevelser vi har haft, alle de kammerater vi har mødt, arbejdet og været sammen med.
 
Men i dag er det jo fra hele verden de kommer hjem, Den farende Svend har næsten ingen grænser, han kommer over alt, nu er det ikke alene håndværket. Han lærer også om de forskellige lande han kommer til, lærer han at kende. det fortæller han så om i Hulen, vi andre hører gerne efter og lever med i hans oplevelser.
 
Hvad er mere værd end de oplevelser, alle de mennesker man har mødt, og al den erfaring man får ved at rejse ud i de unge år, alt det kan man leve på hele sit liv, det glemmer man aldrig.

Gå tilbage til Danmark

To top