GoTo Naverne-CUK.dk

Begrænset adgang

Denne side er for foreninger tilknyttet CUK Naverne.

Foreninger kan få adgang ved at henvende sig til webmaster på web- cuknaverne@outlook.com

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:
Login

Gå til CCEG

Gå til side for Delegeretmødet

Underside for HB

Besked om Navere/-venner på 'Den sidste Rejse'
sendes fra Foreningen til sekretær Ole Michael Strange, der sætter 'Sidste Rejse' på hjemmesiden og giver besked til HB-formand og Hovedkasserer.
Mail til: olemichael@outlook.dk

Besked om adresseændringer
og andre oplysninger om medlemmer m.v. sendes til:
Sekretær Ole Michael Strange på olemichael@outlook.dk
...som sender videre til alle*, der har behov for oplysningerne - som f.eks. ved adressering af 'Svenden'.
Oplysningerne registreres i CUK-medlemslisten.

Opdateret 18/4 2024

olemichael@outlook.dk