GoTo Naverne-CUK.dk

Rejseberetninger


Albrecht Hansen.

Albrecht Hansen 1928-1932.

Da Albrecht Hansen fyldte 70 år (27.marts 1976), fik han en bog med blanke sider. Med bogen kom opfordring til at han skulle skrive nogle af sine oplevelser fra hans år som rejsende håndværker. – Få dage efter begyndte vores far at skrive i bogen.

Læse hele beretningen her

 


Harald Manniche

Harald Manniche.1909-1913

Som lovet sender jeg dig kopier af min fars (Harald Manniche) erindringer, den del der omfatter hans tid på valsen. 

Jeg så på jeres hjemmeside at I nævnte foreningen i Rumænien, den har bl.a. far og en anden naver -Robert Tilmmler - er nævnt i hæftet, strutet. 

Resten ar erindringerne, drejer sig om tiden i Rumænien indtil 1949 da Danmark kom i NATO og vi som danske statsborger, var fjender af landet og måtte forlade landet. Da var far 60 år gammelt og begyndte så at arbejde her hjemme. 

Kopierne er desværre ikke gode, men jeg har dem ikke bedre.

God læsning!
Med venlige hilsener
Karen Manniche

Læse hele beretningen her. 


Hans Frederik Olsen

Hans.Frederik Olsen 1886 - 1957

Evnedsskildring til brug for nationalmuseets kulturhistoriske undersøgelser af arbejdernes, haandværkernes og industriens forhold i tiden omkring aarhundredeskiftet. 

Jeg er født 1886 i Vester Saaby, Saaby-Kisserup kommune.
Min far, arbejdsmand Hans Olsen, er. Født 1844 i Kr. Saaby, død 1939, og min mor, Kirstine Olsen, født Kristiansen, er født 1853 i Vester Saaby, død 1900.

Læs hele beretningen her   

 

Gå til top af siden

To top

Gå tilbage til
Navere på rejse